Filosofische Praktijk

Wijzer worden begint met verwondering


FILOSOFISCHE PRAKTIJK

Welkom bij de Filosofische Praktijk 'Denken over denken' van Nelleke Krol.

Pieker je veel? Loop je ergens tegenaan? Ervaar je onrust of stress of heb je last van negatieve gevoelens? Heb je problemen in je relatie of op het werk? Loop je rond met een vraag, bijv. wat je wilt doen, hoe je wilt werken, wat er ontbreekt in je leven, wat voor jou waarde heeft? Kom dan naar mijn praktijk voor een serie gesprekken.

In mijn praktijk voer ik gesprekken met bezoekers die worstelen met een probleem of vraag en hun denken kritisch tegen het licht willen houden.


Wat doet een Filosofisch Practicus?


Een Filosofisch Practicus stelt zich ten doel anderen (bezoekers) in een reeks een-op-een gesprekken te stimuleren tot het aannemen van een vragende denk- en levenshouding.


In de gesprekken wordt de bezoeker aangemoedigd om het eigen denken te ontleden. De bezoeker ontdekt hierdoor de grenzen van het eigen weten (aporie). Op dit punt wordt naar een doorgang gezocht door middel van het onderzoeken van begrippen, formuleringen en vooronderstellingen van de bezoeker.  Tegen het einde van elk gesprek formuleert de bezoeker, zo nodig met hulp van de Filosofisch Practicus, een vraag die voortvloeit uit hetgeen er is gezegd. Tussen de gesprekken leeft de bezoeker met de vraag. De bezoeker zoekt niet naar oplossingen.
... want er is geen ander begin van de filosofie dan de verwondering ... . (Plato, Theaetetus)


En zodra de sprakeloze toestand van de verwondering zichzelf vertaalt in woorden, zal ze niet beginnen met beweringen, maar zal ze oneindige variaties formuleren op wat wij ultieme vragen noemen ..., die alle gemeen hebben dat zij niet op een wetenschappelijke manier beantwoord kunnen worden. ... Door de ultieme, onbeantwoorde vragen te stellen, bevestigt de mens zich als een vragend wezen. (Hannah Arendt, Filosofie en politiek)


Nieuws


Durf te denken!

Op de festivals van De Parade en Hongerige Wolf voerde ik (met andere filosofisch practici) deze zomer korte filosofische gesprekken. De bezoekers vertrokken met een vraag die ze zich nog niet eerder hadden gesteld.  De vragen gingen over kwetsbaarheid, vrijheid, keuze, verlangen, waarde en begrippen: filosofisch spreekuur. 

Denken is ten volle leven

Hoewel denken onlosmakelijk verbonden is met ons leven, is het lastig om het begrip nauwkeurig te omschrijven. Wij hebben gedachten die zich spontaan aandienen (intuïtie) of waarbij onbewust verbanden worden gelegd (associatie). In de praktijk wordt het begrip ‘denken’ vaak gebruikt om aan te geven dat we op zoek zijn naar het antwoord op een vraag of de oplossing van een probleem. ‘Denken’ in filosofische zin is een zoektocht naar betekenis of zin (reflectie). Het is de geluidloze dialoog die wij met onszelf voeren. In mijn artikel 'Denken is ten volle leven', gepubliceerd in het Tijdschrift voor Coaching, licht ik de methode van filosofische gespreksvoering toe: Denken is ten volle leven.